Telefon:
0708121308

Särskild företrädare för barn

Tingsrätten utser en särskild företrädare för barn under 18 år när det finns misstanke om att brott har begåtts, den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller anhörig till vårdnadshavaren och vårdnadshavarens förhållande till den misstänkte förhindrar att barnets rättigheter respekteras.

Som särskild företrädare tar våra jurister över vårdnadshavarnas ansvar och ser till att barnets rättigheter respekteras under förundersökningen och rättegången. Våra jurister har personliga egenskaper och fallenhet för att hantera de speciella frågor och relationer som uppkommer när barn hamnar i brottmålsprocesser.