Telefon:
0708121308

Offentlig försvarare

Den som är misstänkt för ett brott har i vissa fall rätt att få en offentlig försvarare. Antingen begär den tilltalade själv en av honom känd advokat att försvara honom (offentlig försvarare), eller så utser domstolen en försvarare till den misstänkte.
Rätten till en offentlig försvarare är behovsprövat och det är med hänsyn till utredningen om brottet, om man riskerar annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det finns särskilda skäl på grund av målet eller personliga förhållanden, som avgör om man har rätt till en försvarare.

Om man vill ha en offentlig försvarare under förundersökningen ska man ta kontakt med åklagaren eller en advokat och begära att man vill ha en försvarare.

Advokaten tar sedan kontakt med åklagaren som väcker frågan hos domstolen. Det är sedan domstolen som fattar beslut om offentlig försvarare. Om åtal redan är väckt kan man vända sig direkt till domstolen för att få en offentlig försvarare under rättegången.
Vid rättegången avgör domstolen hur stor del av kostnaden för försvararen som den misstänkte själv ska betala. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet blir du, beroende på din inkomst, vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader.