Telefon:
0708121308

Målsägandebiträde

Målsägandebiträde kan du få om du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Det är domstolen, på statens bekostnad, som förordnar målsägandebiträde, ofta en advokat, som hjälper dig. Advokaten (Målsägandebiträdet) tar tillvara på dina intressen vid rättegången. Advokatens främsta uppgift i rättegången är att begära skadestånd och ersättning av den som begått brottet. Sådant skadestånd kan röra ersättning för förstörda kläder, kroppsskada, utlägg för läkarvård, sveda och verk eller kränkning. Adolfsson Advokatbyrå har lång erfarenhet att företräda brottsoffer i rättegångar och är väl insatt i den ersättningspraxis som finns.