Telefon:
0708121308

Fastighetsrätt

Inom fastighetsrättens område är vi behjälpliga med fel i fastighet, servitut och bygglovsärenden.

Har du köpt en fastighet som inte stämmer med den information du fått. Eller har fel som du inte kunnat upptäckas utan förstörande åtgärder, kan du har rätt till antingen begära nedsättning av köpeskillingen eller häva köpet.

Behöver du till exempel en väg över din grannes fastighet eller har du andra behov för att kunna utnyttja din fastighet så kan du behöva söka servitut för åtgärden.

Behöver du bygga om eller till din fastighet så kan du behöva ansöka om bygglov. Bygglovspliktiga åtgärder är reglerat i Plan och Bygglagen och de flesta kommuner har reglerat vad du får eller inte får göra i en detaljplan.