Telefon:
0708121308

Brottmål

Om du är misstänkt för brott och blir kallad till förhör rekommenderar vi att du kontaktar polisen och förslagsvis begär Björn Adolfsson som försvarare, detta innan du låter dig förhöras av polisen. Anledningen till denna rekommendation är att det är viktigt, för dig och din försvarare, att ditt ärende gås igenom innan förhöret, så du vet vad som gäller samt får det stöd du kan behöva. Om du inte vill, så har du ingen skyldighet att svara på några frågor alls från polisen.

Om du inte begär en namngiven Advokat kan du ha oturen att få en, antingen oerfaren försvarare eller en Advokat som inte sysslar med brottmål.

Brott är ett sätt att handla som kan straffas enligt lag. När ett brott har begåtts utreder polisen vad som hänt, till exempel genom förhör, undersökning av brottsplatsen och teknisk utredning. Detta kallas förundersökning, och den leds av polis eller åklagare. Förundersökningar är alltid sekretessbelagda. Polis eller åklagare kan också besluta att en förundersökning ska läggas ner. Detta sker i de fall då det till exempel inte går att få fram tillräckliga bevis för beslut om åtal.

Förundersökningen kan leda till att åklagaren beslutar att åtala en person för brottet. Detta innebär att det blir rättegång i tingsrätten. Domstolens uppgift är att pröva om åklagaren med hjälp av utredningen kan bevisa att den åtalade har begått just det brott som åklagaren påstår.

Vid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om så kallat strafföreläggande i stället för att åtala. Det innebär att åklagaren utan rättegång bestämmer att den misstänkte ska betala böter. En förutsättning är att den som misstänks för brottet har erkänt det. Strafföreläggande är vanligt vid trafikbrott, till exempel fortkörning. Vi åtar oss alla typer av brottmål, inklusive skatteärenden. Antingen som offentlig eller privat försvarare.
Vi åtar oss även uppdrag som målsägande biträde.