Asyl och migrationsrätt

De flesta som ansöker om asyl har rätt till juridisk hjälp. Migrationsverket förordnar biträden i ärenden som gäller asylsökande men också i andra migrationsärenden som myndigheten handlägger. Du har i många fall rätt till ett offentligt biträde, vilket är en kostnadsfri juridisk hjälp.

Alla har rätt att söka asyl, det är en mänsklig rättighet. Migrationsverket ska pröva om den som söker skydd har rätt till uppehållstillstånd enligt utlänningslagen.